Маранафа
 БИБЛИЯ  НОВОСТИ  БИБЛИОТЕКА  СЛОВАРЬ  ГАЛЕРЕЯ  МУЗЫКА  ТЕАТР  ОТКРЫТКИ  КУХНЯ  РЕЙТИНГ  КАТАЛОГ  ФОРУМ   ЧАТ  ЗНАКОМСТВА
* Вход   * Регистрация * FAQ    * Поиск
Текущее время: 18 янв 2020, 23:16

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Язычество в современной медицине
СообщениеДобавлено: 24 май 2007, 10:44 
Не в сети
Больше читатель, чем писатель

Зарегистрирован: 18 май 2006, 13:41
Сообщений: 177
Откуда: Москва
У меня возник вопрос, относящийся к самому началу темы, можно сказать, к первому посту этой темы. Понятие волхвования, ведовства и прочих языческих представлений, включает в себя не только обращение к потусторонним силам, насылание порчи, привороты, и прочую нечисть, но и (собственно, для чего было создано древними людьми это явление) - приемы врачевания: травами, заговорами (кстати говоря, некоторые из них: как-то заговоры пупочной грыжи у детей - рекомендуются самими врачами взамен травматичной операции, и - помогают лучше операций), различными отварами, настоями, смешением различных трав. И очень многие методы переняла современная медицина именно из опыта т.н. "ведьм", которые были грешны лишь тем, что изготавливали мази, настои и отвары дабы излечить недуги людей (за что, кстати, и платились подчас жизнью).

Отсюда вопрос: медицинские методы, предложенные язычеством и дожившие до наших дней, доказавшие свою действенность для людей - это тоже грех?

Поскольку я врач, меня этот вопрос очень волнует.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 май 2007, 10:54 
Не в сети
Участник форума
Участник форума
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 июл 2003, 23:01
Сообщений: 896
Думаю, это отдельная тема - отделил и перенес ее в другой раздел.

Про рекомендации врачей лечиться заговорами - впервые слышу, никогда не сталкивался напрямую, хотя родился в семьей врачей - мама, бабушка, дедушка - врачи. Хотя, знаю, что врачи сами не брезгуют нетрадиционными методами, зная очень хорошо о неэффективности некоторых "традиционных".

По поводу лечения травами - Вы считаете это безосновательным? А как же масса веществ, которые содержатся в травах? А как же экстракты из трав (таблетки, настойки)? И их искуственно синтезированные эквиваленты (тоже таблетки, сиропы и тп)? Широко известны книги из серии "Лекарства из Божьей аптеки" - вот пример (это детское издание http://www.maranatha.org.ua/lib/go.php?id=101)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 май 2007, 11:07 
Не в сети
Участник форума
Участник форума
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 июл 2003, 23:01
Сообщений: 896
Кстати, открыл эту же книгу, почитал предисловие. Даю оригнал (точнее, цитирую книгу на украинском, ведь оригинал на польском) и ниже - примерный перевод на русский.

Цитата:
ВIД АВТОРIВ
«Не здорові потребують лікаря, а хворі»
Матв.9:12.
Сучасна наука накопичує дедалі більше доказів доцільності зас
тосування лікарських рослин у педіатрії. Вони є джерелом при
родних терапевтичних засобів, що потрібні для зрівноважування
дії хімічних ліків, бідних на біологічноактивні речовини. Завдяки
цьому лікарські рослини вважаються найбезпечнішими для дітей
фармакологічними засобами, які сприймаються краще, ніж синте
тичні ліки: полегшують засвоєння поживних речовин, активізують
захисні функції та постачають дитячому організмові мінеральні
речовини й вітаміни.
Лікування травами та відповідна дієта відіграють важливу
профілактичну роль і збагачують досвід традиційної медицини.
Щоправда, лікування травами триває довше і терапевтичний
ефект з’являється не так швидко, як під час лікування синтетич
ними препаратами. Однак цей метод рекомендують як вельми
ефективний при хронічних, рецидивних, метаболічних захворюван
нях. Лікування травами не виявляє побічної дії на організм, як це
часто буває в разі приймання синтетичних препаратів, але й у
цьому випадку обов’язково потрібні точні знання, тому слід ради
тися з компетентними людьми, обізнаними з лікуванням травами.
Траволікуванням і дієтетикою цікавиться дедалі більше людей
не тільки у Польщі, де книжки на таку тематику користуються
величезним попитом, а й в усій Європі. Саме Всесвітній Організації
Здоров’я завдячуємо «поверненням до фітотерапії» . Вона зверну
лася до всіх, хто знає і застосовує народні методи лікування, з
проханням зробити ці методи доступними для науковців. Ця орга
нізація проводить конференції (наприклад, у 1985 р. у СанПауло),
на які запрошує науковців і практиків, лікарівприродників і лікарів
традиційної медицини, гомеопатів і травників з різних куточків
світу. Метою цих зустрічей є збір інформації про психофізичну
терапію, яку успішно застосовують представники альтернатив
ної медицини. На жаль, часто зустрічаємо «вузьких спеціалістів»,
які безпідставно проводять межу між «науковим» і «ненауковим»,
нехтуючи взаємозалежністю між тілом і духом, яка є істотним
чинником успішного лікування хвороб. Всесвітня Організація Здо
ров’я пропагує образ лікаря «людини в цілому», лікаря не байдужо
го, а такого, котрий налагоджує психологічний контакт з хворим,
піклується про нього, обнадіює та втішає.


Перевод

Цитата:
От Авторов
«Не здоровые нуждаются во враче, а больные» Матф.9:12.
Современная наука накапливает все больше доказательств целесообразности использования лекарственных растений в педиатрии. Они являются источником природных терапевтических средств, что необходимо для уравновешивания действия химических лекарств, бедных на биологическиактивные вещества. Благодаря этому лекарственные растения считаются самыми безопасными для детей фармакологическими средствами, которые воспринимаются лучше, чем синтетические лекарства: облегчают усвоение питательных веществ, активизируют защитные функции и поставляют детскому организму минеральные вещества и витамины. Лечение травами и соответствующая диета играют важную профилактическую роль и обогащают опыт традиционной медицины. Правда, лечение травами длится дольше и терапевтический эффект появляется не так быстро, как во время лечения синтетическими препаратами. Однако этот метод рекомендуют как весьма эффективный при хронических, рецидивных, метаболических заболеваниях. Лечение травами не обнаруживает косвенного действия на организм, как это часто бывает в случае принятия синтетических препаратов, но и в этом случае обязательно нужны точные знания, потому следует советоваться с компетентными людьми, осведомленными с лечением травами. Траволечением и диететикой интересуется все больше людей не только в Польше, где книжки на такую тематику имеют огромный спрос, но и во всей Европе. Именно Всемирную Организацию Здоровья благодарим «возвращением к фитотерапии» . Она обращалась ко всем, кто знает и применяет народные методы лечения, с просьбой сделать эти методы доступными для научных работников. Эта организация проводит конференции (например, в 1985 г. в Санпауло), на которые приглашает научных работников и практиков, врачей-природников и врачей традиционной медицины, гомеопатов и травников из разных уголков мира. Целью этих встреч является сбор информации о психофизической терапии, которую успешно применяют представители альтернатив ной медицины.
К сожалению, часто встречаем «узких специалистов», которые безосновательно проводят границу между «научным» и «ненаучным», пренебрегая взаимозависимостью между телом и духом, которая является существенным фактором успешного лечения болезней. Всемирная Организация Здоровья пропагандирует образ врача «человека в целом», врача не безразличного , а налаживающего психологический контакт с больным, заботится о нем, обнадеживает и утешает.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 май 2007, 11:14 
Не в сети
Больше читатель, чем писатель

Зарегистрирован: 18 май 2006, 13:41
Сообщений: 177
Откуда: Москва
По поводу лечения заговорами: их есть очень большое количество. Про пупочные ранки и грыжи у детей знаю доподлинно. Педиатры сами советуют некоторым родителям обратиться с этой конкретной патологией в нетрадиционную медицину. Я вот еще знаю заговор от ячменя (очень простенький набор слов без поминания какой-либо нечисти или еще чего-то - но при этом помогает).

В травах, конечно же, содержатся элементы, вещества, но тем не менее - лечение травами всегда было прерогативой ведьм, волхвов, шаманов, колдунов... Сначала по незнанию это называли колдовством, и только потом выяснилось про вещества, содержащиеся в этих травах и минералах.
А что если потом, через время, выяснится, что некая последовательность слов (используемая в заговорах, например), помогает тканям восстанавливаться? А для современных людей это просто проблема некомпетентности...

Обличать-то просто. Вон (мой любимый пример) Коперника сожгли сначала, а потом выяснилось, что он был прав. И церкви пришлось признать свои ошибки.

В общем, вопрос-то здесь неоднозначный...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 май 2007, 11:21 
Не в сети
Участник форума
Участник форума
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 июл 2003, 23:01
Сообщений: 896
Милен писал(а):
В травах, конечно же, содержатся элементы, вещества, но тем не менее - лечение травами всегда было прерогативой ведьм, волхвов, шаманов, колдунов... Сначала по незнанию это называли колдовством, и только потом выяснилось про вещества, содержащиеся в этих травах и минералах.
А что если потом, через время, выяснится, что некая последовательность слов (используемая в заговорах, например), помогает тканям восстанавливаться? А для современных людей это просто проблема некомпетентности...

Вопрос-то неоднозначный...


Раньше люди много чего не знали :) Например, что такое вода, из каких элементов она состоит, но пользовались. К счастью, нам не дано знать, что будет завтра, поэтому предлагаю на медицину смотреть в разрезе сегодня - сейчас есть знания про полезные вещества в травах, так давайте не называть травы шаманским инструментом :) Ведь мы им тоже пользуемся.

Про ячмень - интересно. А набор слов несекретный? :))

На самом деле уже сейчас психологи говорят о прямой связи духа и веры с телом (то, о чем давно говорит Библия). Я не спец, могу лишь предположить, что с этим связано и то, что Вы рассказали про ячмень.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 май 2007, 11:24 
Не в сети
Участник форума
Участник форума
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 24 июл 2003, 23:01
Сообщений: 896
И еще - вот тут собраны многие советы по "безопасной" медицине, если можно так выразиться. Там же есть данные и про новые исследовения (например, свежевыжатый сок - не товарищ здоровью - знали об этом?)

http://www.bible.com.ua/health/


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 май 2007, 11:36 
Не в сети
Больше читатель, чем писатель

Зарегистрирован: 18 май 2006, 13:41
Сообщений: 177
Откуда: Москва
igor писал(а):
К счастью, нам не дано знать, что будет завтра, поэтому предлагаю на медицину смотреть в разрезе сегодня - сейчас есть знания про полезные вещества в травах, так давайте не называть травы шаманским инструментом :) Ведь мы им тоже пользуемся..

Ну а если смотреть в разрезе прошлого, то - ну сожгли тыщу-другую "ведьм" и "колдунов" за эти самые полезные вещества в травах. Подумаешь! Не знали же. Жили днем настоящим... )))
Мне кажется, что ошибки прошлого все же надо учитывать и очень осторожно подумать перед тем, как что-то отвергать или кого-то обличать со всей строгостью, исходя из сегодняшних представлений о медицине. В общем-то... а судьи кто?

igor писал(а):
Про ячмень - интересно. А набор слов несекретный? :))

Несекретный, если хотите, пришлю Вам его личным сообщением, дабы никто здесь не смеялся или (другая крайность) не обличил меня ненароком как ведьму)))


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 май 2007, 19:38 
Не в сети
Начинающий автор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 04 май 2007, 23:35
Сообщений: 708
Откуда: страна мечты
Мой личный опыт лечения ячменя (я копировала Христа).

Где-то месяц назад у меня начал наклевываться ячмень. Я возложила на него руки и именем Христа приказала засохнуть и исчезнуть (как сам Христос приказывал духам немым и глухим покинуть тело жертвы или как сказал глухонемому "Отверзись!")
Помогло. На утро глаз был чистым и здоровым.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 05:52 
Не в сети
Знаток
Знаток
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 30 май 2006, 01:48
Сообщений: 1448
Откуда: Торез планета Земля
Милен писал(а):
По поводу лечения заговорами: их есть очень большое количество. Про пупочные ранки и грыжи у детей знаю доподлинно. Педиатры сами советуют некоторым родителям обратиться с этой конкретной патологией в нетрадиционную медицину. Я вот еще знаю заговор от ячменя (очень простенький набор слов без поминания какой-либо нечисти или еще чего-то - но при этом помогает).

В травах, конечно же, содержатся элементы, вещества, но тем не менее - лечение травами всегда было прерогативой ведьм, волхвов, шаманов, колдунов... Сначала по незнанию это называли колдовством, и только потом выяснилось про вещества, содержащиеся в этих травах и минералах.
А что если потом, через время, выяснится, что некая последовательность слов (используемая в заговорах, например), помогает тканям восстанавливаться? А для современных людей это просто проблема некомпетентности...

Обличать-то просто. Вон (мой любимый пример) Коперника сожгли сначала, а потом выяснилось, что он был прав. И церкви пришлось признать свои ошибки.

В общем, вопрос-то здесь неоднозначный...

Коперника жгли за черную магию,предложения вернутся к греко римским богам и откровеную ересь и то, что тот терпеть немог Христианство к тому же хам был откровеный открыто поносил Христианство вообще , католическую церковь в частности на суде был не сдержан груб пытался проповедывать свои взгляды. Это мой любимый пример :!:

_________________
В лето Господне 1420 конец света не наступил. Хоть многое говорило о том, что наступит.Не оправдались мрачные пророчества хилиастов, предсказывавших дату Конца вполне точно, а именно в первый понедельник февраля месяца 1420 года после святой Схоластики.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007, 05:57 
Не в сети
Знаток
Знаток
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 30 май 2006, 01:48
Сообщений: 1448
Откуда: Торез планета Земля
А вообще используя заговоры Христианин идет на чужую територию територию.Бог говорит о молитве а не заговарах.Кстати медики подтвердили помогает :!:

_________________
В лето Господне 1420 конец света не наступил. Хоть многое говорило о том, что наступит.Не оправдались мрачные пророчества хилиастов, предсказывавших дату Конца вполне точно, а именно в первый понедельник февраля месяца 1420 года после святой Схоластики.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  

 
В Интернете по сайту
Пожертвования на сайт:
Webmoney WMZ: Z326584377450
Webmoney WMR: R125197738279
Яндекс.Деньги: 41001122348267
Обратная связь / Реклама тут / Подписки / История/ Вебмастеру (Суперпредложение!)
   

Каталог христианских ресурсов Для ТЕБЯ Rambler's Top100 Rambler's Top100